جدیدترین زیرنویس ها:

1.

MKVcleaver

2013-08-31
2.

Convert .srt to 3D Half-SBS TAB

2013-03-12
3.

Txt2VobSub 3.5

2013-02-15
4.

Bitrate Calculator

2013-02-13
5.

Persian Subtitle Fixer

2012-11-12
6.

3D-Subtitler 2.7.1

2012-07-11
7.

Subtitle Edit 3.3

2012-05-22
8.

Xml Content Translator 1.3

2012-05-22
9.

مجموعه فونت های فارسی

2012-04-05
10.

VirtualDub 1.9.11

2012-03-09
11.

Hush Subtitle Studio

2012-03-09
12.

MKVToolnix

2012-03-07
13.

VobSub 2.23

2012-03-07
14.

HandBrake 0.9.8 win32 bit

2011-12-14
15.

AVIAddXSubs 9.9

2011-11-12